Logo CE Delft

Auteurs:
Maarten Afman, Sofia Cherif en Sebastiaan Hers (CE Delft)
Giorgia Rambelli en Stephan Sina (ICLEI)
Christine Lucha (Ecologic Institute)

Brussel, januari 2017

pdf EU Energy Market Policy

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Maarten Afman