Energy savings in the production chains of Tronox

CE Delft heeft voor Tronox, een producent van titaniumdioxide in de Rotterdamse haven, een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor energie-efficiëntie en vermindering van CO2-emissies. Omdat het bedrijf  al veel acties heeft ingezet gericht op efficiëntieverbeteringen op de locatie, lag de nadruk op  energiebesparing door reststromen hoogwaardiger te gaan gebruiken. Daarnaast is gekeken naar mogelijke inzet van biomassa als grondstof.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het MEE-convenant (convenant Energie-Efficiency Energie-intensieve bedrijven), met financiële ondersteuning van Agentschap Nl.

In het project zijn vijf opties  uitgewerkt:
•    het leveren van restwarmte aan de warmteleiding naar Rotterdam;
•    het leveren van CO2 als grondstof voor de glastuinbouw;
•    het als product afzetten van HCl uit een afvalwaterstroom;
•    het benutten van een afvalstroom (slurry) als grondstof voor wegenbouw;
•    het inzetten van biocokes als vervanging van petcokes.

De opties zijn uitgewerkt naar technologische haalbaarheid, kosten/baten en impact op de CO2-emissies. In totaal leveren de opties een verrassend hoge besparing op in de CO2-footprint van het bedrijf, in de orde van 25%. Tronox gebruikt de resultaten bij het uitwerken en plannen van vervolgstappen. Verder hebben VNCI en Agentschap Nl, naar aanleiding van dit onderzoek, het onderwerp biocokes opgenomen in de Routekaart Chemie, en de mogelijkheden voor biocokes voor de hele Nederlandse chemie in kaart laten brengen.

Auteurs CE

Harry Croezen
Marit van Lieshout
Maarten Afman

Delft, september 2012

het rapport

 Deze publicatie is uitsluitend verkrijgbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32