Energievisie Texel en uitvoeringsplan

Hoofdroute naar een duurzame energievoorziening

De energievisie van de gemeente Texel is een coproductie tussen CE Delft en de gemeente. CE Delft is de trekker geweest voor het op papier zetten van het visiedeel. De gemeente heeft het bijbehorende uitvoeringsplan ter hand gekomen. Uiteraard in wederzijdse afstemming en met input van vele personen en organisaties uit Texel. Zo is het een gedragen energievisie geworden, voorzien van concrete handen en voeten voor de eerste jaren. De gemeenteraad van Texel heeft de plannen in augustus 2008 goedgekeurd. Texel is een bijzonder eiland met de bijzondere ambitie om in 2020 volledig duurzaam te zijn op energiegebied. In de energievisie wordt deze ambitie zo scherp mogelijk afgebakend. Om vervolgens voor de diverse soorten energiegebruik na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de ambitie stap voor stap te realiseren. De nadruk ligt op wat er mogelijk is, niet op de onmogelijkheden. Hierbij is gebruik gemaakt van transformatiediagrammen en van andere figuren die inzichtelijk maken welke stappen op welk moment in de tijd gezet moeten worden, en op welke terreinen. Kansen om de ambitie te realiseren zijn er genoeg op Texel. Er zijn ook al vele (proef)projecten geweest op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, maar er gaapt nog een grote kloof tussen het heden en de ambitie voor 2020. Nu breekt een fase aan van focus en van volume realiseren, inclusief de bijbehorende organisatie om dit programma uit te voeren. Veel hangt af van het draagvlak onder de Texelse bevolking en bedrijven. Technisch kan het, als de wil er is, is de weg er ook.

Auteurs CE

Cor Leguijt

Delft, mei 2008

Rapport

Dit rapport is alleen te downloaden

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32