Logo CE Delft

Auteurs:
Lonneke Wielders
Thijs Scholten

Delft, april 2017

pdf Energieneutraal in 2050

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Lonneke Wielders