Energiebesparing via de Wet milieubeheer

Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Als gemeenten structureel uitvoering geven aan de bestaande milieuregelgeving kan een zeer forse jaarlijkse energiebesparing van 58 tot 94 PetaJoule worden gerealiseerd, een hoeveelheid die overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. 

Op grond van de Wet milieubeheer moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat hierbij onder andere om onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en supermarkten. Bij acht gemeenten en milieudiensten is nagegaan welk besparingspotentieel, met een terugverdientijd tot 5 jaar, ze hebben vastgesteld na 800 controles. Extrapolatie naar heel Nederland levert op dat in de dienstensector nog 41 tot 60 PetaJoule energie (38% warmte en 62% elektriciteit) bespaard kan worden en bij industriële bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen nog 17 tot 34 PetaJoule (33% warmte en 67% elektriciteit). 

Het onderzoek geeft tevens inzicht in de huidige uitvoeringspraktijk en bevat aanbevelingen van gemeenten om de uitvoering van de Wet milieubeheer verbeteren.

Auteurs CE

Lonneke Wielders
Cor Leguijt

Delft, mei 2013

Energiebesparing via de Wet milieubeheer

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30