Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van leidingen

Hoeveel energie en kosten kan de Nederlandse utiliteit besparen wanneer standaarden uit andere landen worden toegepast?

Door betere isolatie van leidingen kan in de utiliteitssector een substantiële hoeveelheid energie worden bespaard. In de Nederlandse regelgeving is er echter weinig aandacht voor dit onderwerp, en de praktijk is dat leidingen in Nederland doorgaans laagwaardig worden geïsoleerd. In omliggende landen zijn hiervoor wel eisen opgenomen in de bouwregelgeving, en worden leidingen hoogwaardiger geïsoleerd.
 
Dit rapport laat zien hoeveel energie in ons land bespaard kan worden als in Nederland normering zou worden toegepast zoals die in omliggende landen bestaat. Als leidingisolatie in Nederland op een vergelijkbaar niveau zou plaatsvinden als Frankrijk kan alleen al  voor nieuwbouw ca. 90 TJp per jaar besparing worden gerealiseerd. Dit komt overeen  met de CO2-emissie van zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen met EPC 0,4. In een typerende casus (een ziekenhuis) blijkt dat de investeringen zich ruim binnen 5 jaar terug verdienen, en daarmee een kostenvoordeel opleveren voor de eindgebruiker. Dit volgt uit een onderzoek dat CE Delft heeft uitgevoerd voor Kingspan Tarec, een fabrikant van hoogwaardige leidingisolatie.
 
In de zoektocht naar goedkope maatregelen om in Nederland meer energiebesparing in gebouwen te realiseren, is het dan ook zaak om deze mogelijke maatregel in ogenschouw te nemen.

Auteurs CE

Benno Schepers
Marit van Lieshout

Delft, november 2014

Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van leidingen

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32