Elektriciteitsleveranciers in kaart

Begin 2012 presenteerden de Consumentenbond en Greenpeace een ‘duurzaamheidsranking’ van 23 elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. In 2014 wordt er een nieuwe ‘duurzaamheidsranking’ opgesteld, ditmaal door de Consumentenbond, Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu, Hivos, Wereld Natuur Fonds, Wise en Vereniging Eigen Huis.

Voor deze nieuwe ranking was een vernieuwd objectief overzicht nodig van de bedrijfsprofielen en brandstofmixen van de elektriciteitsleveranciers die actief zijn in Nederland. Dit onderzoek geeft dit overzicht.

Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet. Hierbij worden drie typen elektriciteitsleveranciers onderscheiden:
  1. in het bezit van productievermogen en internationaal actief;
  2. in het bezit van productievermogen en nationaal actief;
  3. niet in het bezit van productievermogen. 

Auteurs CE

Benno Schepers
Lonneke Wielders
Maarten Afman

Delft, februari 2014

Elektriciteitsleveranciers in kaart
Referentierapport

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32