Elektriciteitsleveranciers in kaart. Update 2014

In februari 2014 presenteerden de Consumentenbond, Greenpeace, HIVOS, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en Wise een ‘duurzaamheidsranking’ van elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. CE Delft verzamelde de achtergrondgegevens, in de vorm van 'factsheets' met informatie per bedrijf.

Deze factsheets zijn eind 2014 geactualiseerd en door de  Consumentenbond, Greenpeace, HIVOS en Natuur & Milieu gebruikt voor een actuele ranking die ze 8 december 2014 hebben gepubliceerd. 

N.B. beoordelingscriteria voor de ‘duurzaamheidsrankings’ is expliciet geen onderdeel van het CE Delft-onderzoek. De criteria daarvoor zijn niet bekend bij CE Delft en hier is ook niet in geadviseerd. Op deze wijze is de onafhankelijkheid en objectiviteit van dit onderzoek gewaarborgd.

Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet. Hierbij worden drie typen elektriciteitsleveranciers onderscheiden:
 1. In het bezit van productievermogen en internationaal actief
 2. In het bezit van productievermogen en nationaal actief
 3. Niet in het bezit van productievermogen
Voor bedrijven die productievermogen in hun bezit hebben zijn de volgende onderwerpen opgenomen op de factsheet:
 • Bedrijfsprofiel
 • Opgesteld vermogen en geproduceerde elektriciteit in Europa of Nederland
 • Biomassa-inzet
 • Ingekochte elektriciteit
 • Geleverde elektriciteit in Nederland
 • Investeringen en desinvesteringen vanaf 2010
Voor bedrijven zonder productiecapaciteit zijn dat de volgende onderwerpen:
 • Bedrijfsprofiel
 • Ingekochte elektriciteit in Nederland
 • Geleverde elektriciteit in Nederland

Auteurs CE

Lonneke Wielders
Maarten Afman

Delft, oktober 2014

Elektriciteitsleveranciers in kaart
Referentierapport

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32