Electrical trailer cooling during rest periods

Analysis of emissions and costs

NomadPower ontwikkelt momenteel een stroomleveringsnetwerk bij parkeerplaatsen ten behoeve van gekoeld vervoer. Met dit netwerk kunnen chauffeurs de koeleenheden van hun opleggers op stroom in plaats van diesel laten lopen.

Dit rapport beschrijft het potentiële gebruik en de milieuvoordelen van een dergelijke parkeerplaats-gebonden stroomvoorziening voor gekoeld langeafstandsvervoer. Voor Europa als geheel is becijferd dat 50-100 miljoen uren dieselverbruik bij parkeerplaatsen door stroomverbruik kan worden vervangen. Hiermee zouden 130-260 miljoen liter diesel en 290-580 kt CO2-uitstoot kunnen worden uitgespaard. Het zou bovendien leiden tot een significante afname van luchtverontreinigende uitstoot: 2,36-4,73 kt NOx-emissies en 280-560 ton PM10-emissies per jaar. Vooral voor de jaarlijkse PM10-uitstoot is het reductiepotentieel tijdens rustpauzes hoog: dit is gelijk aan de jaaruitstoot van een Euro-VI vrachtwagen of 50% van die van een Euro-V vrachtwagen.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32