Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven

CE Delft heeft voor Mobility Mixx doorgerekend welke effecten worden verwacht wanneer de Mobility Card* en Mobility Pool**, mobiliteitsproducten van Mobility Mixx, op het gehele Nederlandse bedrijfsleven en overheid worden toegepast. De conclusies van deze analyse zijn als volgt: 

Met de invoering van deze mobiliteitsproducten voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven en overheid schatten wij in dat er 4,2-9,6 miljard minder autokilometers gemaakt zullen worden, er 0,6-1,4 Mton CO2 minder uitgestoten zal worden en de totale kosten van de mobiliteit voor werkgevers met 0,6-1,4 miljard Euro zullen dalen. Daarnaast verwachten we een toename van de productiviteit van circa 15 miljoen uur per jaar en een afname van het aantal parkerende werknemers van circa 300 duizend per dag.

Deze cijfers geven een indicatie van het potentieel op basis van gemiddelde vervoerspatronen voor woon-werk- en zakelijk verkeer en effecten die zijn waargenomen in eerdere pilot studies rondom mobiliteitsregelingen.

* Mobility Card biedt werknemers (waaronder leaserijders) de mogelijkheid op eenvoudige wijze reizen met openbaar vervoer en OV-fiets te plannen en te betalen.
** Bij Mobility Pool wordt een deelauto bij het bedrijf geplaatst, die door werknemers gebruikt kan worden voor zakelijke afspraken. Dit biedt de mogelijkheid om in het woon-werkverkeer meer gebruik te maken van openbaar vervoer en de fiets.

Delft, november 2010

notitie

Link naar het persbericht van Mobility Mixx, november 2010

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30