Logo CE Delft

Auteurs:
Lonneke Wielders
Maarten Afman

Delft, december 2016

pdf Effect van de CO2-prestatieladder op de GvO-markt

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Lonneke Wielders