Een sturend beleid voor een goed klimaat vergt een goed klimaat voor dat sturende beleid

Zonder sturing komen zuinige en schone technieken niet in de plaats van conventionele, fossiele technieken. Als er niet krachtig gestuurd wordt is er onwil om zuinige en schone technieken bij burgers en bedrijven geïnstalleerd te krijgen want echt zelfsturend is onze samenleving op dit punt niet. Slechts een handjevol mensen en bedrijven vertaalt het mondiale klimaatprobleem in ander gedrag. Soms uit altruïsme en soms om een niche te bedienen, of een combinatie daarvan. Maar al met al verre van voldoende om het klimaatprobleem via zelfsturing op te lossen.

In dit essay analyseert Frans Rooijers, directeur van CE Delft, het overheidsbeleid van de afgelopen twintig jaar en geeft aan dat zonder de specifieke rol van de overheid de transitie van een fossiel gedreven naar een hernieuwbaar gedreven samenleving moeilijk zal verlopen.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, december 2015

Een sturend beleid voor een goed klimaat

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32