Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren

Deze rapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor de Nederlandse energie-intensieve industrie tussen 2013 en 2030 weer. In deze studie is gekeken naar:  
 • de huidige en verwachte economische ontwikkelingen die relevant zijn voor de Nederlandse energie-intensieve industrie;
 • de energie- en milieutechnologische ontwikkelingen die in de toekomst kunnen leiden tot een daling in het energiegebruik en emissies naar lucht. 

De energie-intensieve industrie in Nederland is opgedeeld in 10 sectoren: 

 1. De papier- en grafische industrie.
 2. Voedings- en genotsmiddelenindustrie.
 3. Raffinaderijen.
 4. Petrochemie.
 5. Kunstmestindustrie.
 6. IJzer- en staalindustrie.
 7. Non-ferro basismetaal.
 8. Bouwmaterialenindustrie.
 9. De glastuinbouw.
 10. Metaalproducten, elektrotechnische, machinebouw en transportmiddelenindustrie.

In samenspraak met het PBL en op basis van een door het PBL ontwikkeld macro-economisch beeld, is een raming ontwikkeld voor elke sector voor de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, het productievolume en vraag naar arbeid. Deze raming betreft een combinatie van econometrische analyse naar de productiefuncties van elke sector, prijs- en inkomenselasticiteiten, literatuuranalyse naar de verwachte vraagontwikkeling en bottom-up aanpassingen aan de hand van gehouden interviews.

De uitkomsten van deze studie betreffen inschattingen over de verwachte ontwikkelingen in het productievolume, toegevoegde waarde en werkgelegenheid en een overzicht van verwachte maatregelen om het energiegebruik en de emissies naar lucht te reduceren in deze sectoren.

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Harry Croezen
Marit van Lieshout

Delft, september 2014

Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30