Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

Aanbevelingen aan de provincie Zeeland ten behoeve van de Beleidsnota Economische Agenda 2016-2019

De SER Zeeland heeft CE Delft opdracht gegeven om de kansen van een circulaire economie voor de provincie Zeeland in kaart te brengen evenals de maatregelen en acties om de economische kansen van een circulaire economie te verzilveren. Dit advies kan gezien worden als een aanscherping en verbreding van het al uiteen gezette kader in de Kadernota Economische Agenda 2.0 van de provincie Zeeland (2016-2019). CE Delft heeft voor dit project een intensieve verkenning van (technische) mogelijkheden uitgevoerd  om in Zeeland in de chemie, de bouw, de agrofoodsector en de recreatiesector circulaire initiatieven die in de startblokken staan maar net nog een zetje nodig hebben te identificeren. Daarvoor is met veel sleutelstakeholders gesproken en is zijn per sector een aantal icoonproject verder geanalyseerd. Op basis van deze grondige analyse zijn aanbevelingen gedaan voor provinciaal beleid.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marit van Lieshout
Geert Warringa
Sanne Nusselder

Delft, juni 2016

Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32