Logo CE Delft

Auteurs:
Saliha Ahdour
Martijn Blom
Ellen Schep
Mark in ’t Veld (Tauw)

Delft, juli 2016

pdf Economische effecten schaliegaswinning in de Noordoostpolder

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Martijn Blom