Duurzaam achterlandtransport in de Rotterdamse haven - Welke parameters zijn het belangrijkste?

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft CE Delft een overzicht opgesteld van de duurzaamheidsparameters die van belang zijn voor het achterlandtransport van de haven, en op welke wijze het Havenbedrijf invloed kan uitoefenen op de duurzaamheid van dit  transport. Voor de verschillende bepalende  parameters zoals milieuklasse, schaalgrootte, voertuigbenutting en brandstofefficiëntie is kwantitatief aangegeven hoe de parameters de duurzaamheid beïnvloeden. Vervolgens is in samenhang met het  bestaande duurzaamheidsbeleid, inzicht gegeven in de wijze waarop het Havenbedrijf kan sturen op duurzaamheid. Daarbij is gelet op bestaande initiatieven per vervoersmodaliteit, per soort emissie  en parameter.

Voor meer informatie: Eelco den Boer, themaleider Verkeersemissies

Delft, augustus 2011

Het rapport is vertrouwelijk.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30