De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad

De overheid zet in op een energievoorziening die in 2050 geheel klimaatneutraal is. Dit is vastgelegd in het Nationaal energie-akkoord voor duurzame groei ('SER-akkoord'). Voor de gebouwde omgeving wordt ingezet op een energie-neutrale energievoorziening, die moet worden bereikt met een combinatie van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Uit verschillende studies blijkt dat gebiedsmaatregelen, waaronder warmtelevering, een belangrijk onderdeel vormen van het realiseren van een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Vergaande maatregelen zijn op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk genoeg. Dit betreft zowel gebouwmaatregelen als gebiedsmaatregelen (zoals warmtelevering). In delen van de bestaande bouw kan met gebiedsmaatregelen de gewenste energieneutraliteit tegen aanzienlijk lagere kosten worden bereikt dan wanneer alleen in gebouwmaatregelen wordt geïnvesteerd. De belangrijkste belemmering om deze gebiedsmaatregelen te realiseren is het ontbreken van een level playing field en het bestaan van verschillende split incentives bij gebouweigenaren, gebruikers en leveranciers. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de investering in gebiedsmaatregelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het treffen van gerichte regelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. 

In het rapport van  “De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad”, is deze problematiek uiteengezet met het oog op een zo kosteneffectief mogelijke realisatie van de Kabinetsdoelstelling uit het SER-akkoord.

Auteurs

Benno Schepers
Cor Leguijt

Delft, juni 2014

De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11