De invloed van Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting op voedselproducten

Betalen we in 2030 meer of minder in de supermarkt?

De Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting (BTK) is een productbelasting die op een zelfde manier werkt als de BTW maar toegevoegde koolstof belast in plaats van waarde. Er is in dit rapport gekeken naar de invloed van een BTK-belasting op de prijs van verschillende voedingsmiddelen in 2030. In het algemeen kan gezegd worden dat dierlijke producten flink in prijs zullen toenemen; 16% voor een liter melk en 24% voor een biefstuk. Aan de andere kant zullen prijzen voor bepaalde groente en fruit dalen (1-3%). Omdat de BTK de BTW (deels) vervangt, is het prijsvoordeel nooit hoger dan 6%.

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Ingrid Odegard

Delft, maart 2016

De invloed van Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting op voedselproducten

Voor meer informatie over deze studie kunt u terecht bij Sander de Bruyn

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32