Cumulative Impacts of Energy and Climate Change Policies on Carbon Leakage

Wanneer klimaatbeleid dat gericht is op vermindering van CO2-emissies in de ene land leidt tot een toename van CO2-emissies in andere, niet aan dit beleid gebonden landen, wordt gesproken van ‘koolstoflekkage’. Gezien de mondiale aard van klimaatverandering, leidt dergelijke lekkage tot minder effectief klimaatbeleid. In deze op verzoek van BIS uitgevoerde onafhankelijke studie door AEA in samenwerking met CE Delft wordt het cumulatieve effect van klimaatbeleid op koolstoflekkage onderzocht. In het rapport worden de resultaten en analyses van een breed scala primaire literatuur op dit gebied samengebracht en worden, waar mogelijk, voor het Verenigd Koninkrijk relevante conclusies getrokken.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van BIS (Department for Business Innovation & Skills.

Delft, februari 2012

de publicatie

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32