Costs and Benefits of Stopping the Clock - How Airlines Profit from Changes in the EU ETS

Vanaf 2012 zijn vluchten van en naar vliegvelden in de EU opgenomen in het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). In november 2012 besloot de Europese Commissie ‘de klok stil te zetten’ en emissies van intercontinentale vluchten vrij te stellen. Omdat luchtvaartmaatschappijen zullen hebben geanticipeerd op extra kosten op deze routes en tarievenverhogingen of toeslagen zullen hebben ingevoerd om deze te dekken, valt ze door de vrijstelling een onverwachte winst toe. In dit rapport wordt deze winst op 700-1.400 miljoen euro geraamd. EU-luchtvaartmaatschappijen zullen waarschijnlijk het grootste deel van deze winst opstrijken (55%), gevolgd door Amerikaanse (13%).

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, december 2012

het rapport

Deze studie is uitsluitend in het Engels beschikbaar

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32