CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

Een quickscan van het CO2-reductiepotentieel en kosteneffectiviteit van een selectie van maatregelen

Naast het stimuleren van zuinigere voertuigen en duurzamere (alternatieve) brandstoffen kan de overheid de CO2-emissies van de verkeerssector ook verminderen door gedragsmaatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen die mensen stimuleren om minder te reizen, gebruik te maken van duurzamere vervoerswijzen of hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we in deze studie via een quickscan-analyse het CO2-reductiepotentieel, de maatschappelijke kosteneffectiviteit en de benodigde beleidsinspanning voor implementatie van 18 gedragsmaatregelen in kaart gebracht.

De effecten zijn in drie varianten geanalyseerd. In de middenschatting  wordt het totale CO2-reductiepotentieel van de onderzochte gedragsmaatregelen in 2020 geschat op ca. 1,5 Mton en in 2030 op ca. 2,9 Mton. 

De studie laat zien dat gedragsmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat voor de mobiliteitssector. Met name maatregelen die mensen stimuleren om hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken (o.a. keuze voor zuinigere banden, eco-routing, Het Nieuwe Rijden) hebben een groot reductiepotentieel.

Auteurs CE

Huib van Essen
Arno Schroten
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, november 2014

CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector
Summary

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30