Logo CE Delft

Auteurs:
Frans Rooijers
Harry Croezen
Jaco Blommerde

Delft, september 2016

pdf CO2-reductie bij een moderne kolencentrale

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Frans Rooijers