Climate analysis of Subcoal® in coal-fired power plants

In opdracht van Subcoal International heeft CE Delft de  klimaat- en algemene milieu-impacts van het bijstoken van Subcoal in kolencentrales onderzocht. Subcoalpellets zijn gemaakt van papier-plastic afvalstromen, zoals rejects uit de papierindustrie en de resterende papier-plasticfracties uit afvalsorteerinstallaties.  Met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) methodiek is de klimaatimpact van het bijstoken van Subcoal in kolencentrales (Subcoal-route) vergeleken met die van het verbranden van het papier-plasticafval (de grondstof van Subcoal) in een afvalverbrandingsinstallatie (AEC-route).

De Subcoal-route vermindert de CO2-uitstoot met 645-1.263 kg per ton Subcoal vergeleken met de AEC-route, afhankelijk van het scenario (Subcoal vervangt 100% steenkool of ook houtpellets). Voor kolengestookte elektriciteitscentrales betekent dit dat het meestoken van 10% Subcoal de klimaat ketenemissies met 3-7% vermindert. De totale milieu-impact van de twee routes is vergeleken met behulp van de ReCiPe-methode. De Subcoal-route scoort beter op 12 van de 18 geëvalueerde milieu-indicatoren alsook op de gewogen ReCiPe single score.

Auteurs CE

Harry Croezen
Matthijs Otten

Delft, april 2015

Climate analysis of Subcoal® in coal-fired power plants

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32