Logo CE Delft

Auteurs:
Harry Croezen
Maartje Sevenster (Sevenster Environmental)

Delft, november 2016

pdf Carbon sequestration in soils and vegetation in PEF analyses, credible carbon credits?

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Harry Croezen