Carbon sequestration in soils and vegetation in PEF analyses, credible carbon credits?

Op verzoek van Vinventions hebben CE Delft en Sevenster Environmental het eindconcept van de ‘Product Environmental Footprint Category Rules’ (PEFCR) voor wijn (versie 04) beoordeeld met betrekking tot één specifiek aspect: de voorgeschreven opname van biologisch-koolstofopslag in bodem en vegetatie als aanvullende informatie in PEF-rapporten voor wijn en de methodologie die gebruikt dient te worden om de hoeveelheid opgeslagen koolstof vast te stellen.

Wij concluderen dat deze methodologie op diverse punten tekort schiet, met betrekking tot zowel de LCA-methodologie als de regels voor wetenschappelijke berekeningen die in het rapport worden vastgelegd:
  • Tijdelijke koolstofopslag in vegetatie kan niet in het PEF worden opgenomen, zelfs niet onder ‘aanvullende informatie’. Het dient daarom uit het PEFCFR te worden weggelaten.
  • Voor koolstofopslag dient een duidelijke tijdgrens tussen tijdelijke en permenante opslag gedefinieerd te worden die representatief en uniform is voor alle productcategorieën binnen het PEF-beleid.
  • In het concept-PEFCR is toewijzing op onvolkomen wijze uitgewerkt.
  • De voorgeschreven rekenmethode op basis van het Hénin-Dupuis-model wordt niet onderbouwd, is met diverse fouten opgenomen, is onvolledig (zonder ‘land management factor P’, erosie) en is opgenomen zonder toereikende aanwijzingen met betrekking tot achtergrondinformatie en ijking.
  • De twee andere methoden die voor berekening van koolstofopslag in bodem en vegetatie worden voorgeschreven zijn betekenisloos en foutief, omdat het vraagstuk tijdsbestek op onbevredigende wijze wordt behandeld.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, november 2016

Carbon sequestration in soils and vegetation in PEF analyses, credible carbon credits?

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij  Harry Croezen

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30