Brandstoffen voor het wegverkeer - Kenmerken en perspectief

Factsheets

TNO en CE Delft hebben voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een serie factsheets gemaakt "Brandstoffen voor het wegverkeer". Auto's op groen gas, elektrisch vervoer, waterstof als brandstof, er is inmddels een reeks van nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze zijn op een rijtje gezet, zodat voor beleidsmakers (Rijk, provincie en gemeente) maar ook voor wagenparkbeheerders, overzichtelijk wordt wat de stand van zaken is.
In de factsheets worden per brandstof de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en motoren op een rijtje gezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • toepasbaarheid van een brandstof in een voertuig
  • luchtverontreiniging t.o.v. bestaande brandstof
  • uitstoot broeikasgassen en energieverbruik
  • infrastructuur (distributie en tank/laadinfrastructuur)
  • kosten en fiscale aspecten
  • ontwikkelingsstadium

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, april 2011

publicatie

TNO-RPT-2011-00607

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32