Logo CE Delft

Auteurs:
Erik Roos Lindgreen
Geert Bergsma

Delft, maart 2017

pdf Blik: bron- of nascheiden

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma