Analyse bibliographique des travaux Français et Européens

Le coût social des pollutions sonores

In deze studie heeft CE Delft ondersteuning geboden aan EY France bij de bepaling van de totale maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk. Deze ondersteuning bestond uit het adviseren over de te hanteren waarderingskentallen voor de kosten geluid. Daartoe heeft CE Delft een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar deze waarderingskentallen, wat heeft geresulteerd in een state-of-the-art overzicht van waarderingsmethoden en –kentallen voor (verkeers)geluid in Europa.

Met behulp van de waarderingskentallen zijn de maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk ingeschat op € 57 miljard per jaar. Een belangrijk deel hiervan is afkomstig van verkeer (ca. € 21 miljard), maar ook geluid op het werk, op school en van buren leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten. Het gaat hierbij wel om een grove inschatting van de maatschappelijke kosten; door onzekerheden over het aantal geluidgehinderde personen en de waardering van de verschillende effecten van geluid (vooral met betrekking tot geluid op het werk, op school en van buren) kent ook de inschatting van de totale maatschappelijke kosten van geluid een aanzienlijke mate van onzekerheid.

Auteurs CE

Arno Schroten
Matthijs Otten

Parijs, mei 2016

Analyse bibliographique des travaux Français et Européens

Étude réalisée pour le compte du CNB et de l'ADEME par EY (anciennement Ernst & Young)

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30