Advies voor CO2-reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam

Substantiële CO2-emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

De Stadsregio Rotterdam, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Rijnmond, heeft de ambitie om CO2-emissies met 40% te gaan reduceren. Deze ambitie komt voort uit een project waarin CE Delft, met Stadsregio, gemeenten en andere stakeholders, mogelijke opties in beeld heeft gebracht. Deze zijn verwerkt in de Regionale Klimaatagenda.De belangrijkste mogelijke maatregelen zijn:
  • uitvoeren van een energiebesparingsprogramma voor bestaande woningen, aansluitend op het landelijke programma ‘Meer met Minder’;
  • aangescherpte energieprestatie-eisen voor nieuwe woningen;
  • bedrijven en instellingen in milieucontroles systematisch doorlichten op energiebesparende maatregelen en deze zo nodig opleggen; dit gecombineerd met stimulering;
  • nieuwe bedrijven en instellingen: energie-efficiency hanteren als vestigingscriterium;
  • glastuinbouw en kantoren: zorgen voor regionale ruimtelijke planning voor koude en warmte in de ondergrond.

Uit het project bleek verder dat de samenwerking binnen de Stadsregio Rotterdam een duidelijk meerwaarde kan opleveren, door:

  • het uitwisselen van kennis en het opzetten van proefprojecten;
  • het gezamenlijk maken van afspraken met regionale partijen, zoals woningbouwcorporaties;
  • het stellen van gelijke eisen, onder andere bij uitgifte van bedrijventerreinen.

Auteurs CE

Cor Leguijt

Delft, juni 2008

rapport

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32