Abatement cost of SF6 emissions from medium voltage switchgear

Validation of recent studies for the European Commission

Naast diverse andere toepassingen wordt het gas zwavelhexafluoride (SF6) als isolatie- en schakelmedium in middenspanningschakelapparatuur gebruikt. Het gas heeft unieke eigenschappen, maar is ook een broeikasgas met een 22.800 maal groter impact dan CO2 en een atmosferische verblijftijd van meer dan 3.000 jaar. Hoewel het gebruik van SF6 in middenspanningschakelapparatuur vermeden kan worden, brengt dat volgens recente studies voor de Europese Commissie door Öko-Recherche et al. hoge kosten met zich mee. In deze studie worden deze kostenberekeningen gevalideerd, alsmede de algemene haalbaarheid van bepaling van een vast kostenplaatje voor dit doel.

De uitkomst van deze analyse wijkt af van die van de eerdere studies, vooral met betrekking tot het kostenaspect, maar ook in andere opzichten. Door CE Delft wordt geconcludeerd dat er voor de meeste toepassingen wél kosteneffectieve SF6-vrije opties beschikbaar zijn, waardoor de reductiekosten voor gebruik van SF6 in middenspanningschakelapparatuur tussen -40 en 0 €/tCO2 eq. liggen. Deze cijfers gelden voor alle typen schakelapparatuur met een spanningsniveau beneden de 25 kV die op relatief droge locaties zijn opgesteld.

Auteurs CE

Harry Croezen
Marit van Lieshout

Delft, mei 2012

het rapport (Engelstalig)

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32