Aardgas en biomassa als brandstof voor RWE Eemshaven kolencentrale

Mogelijkheden en effecten van het toepassen van andere brandstoffen dan steenkool in de RWE Eemshaven kolencentrale

In de Eemshaven werkt RWE/Essent aan een 2 x 780 MWe kolencentrale. De centrale is inmiddels in aanbouw. RWE wil deze in 2013 in gebruik nemen. De centrale zou jaarlijks ongeveer 8,4 Mton CO2 gaan uitstoten.
Greenpeace heeft aan CE Delft gevraagd welke mogelijkheden er grofweg zijn om de in aanbouw zijnde centrale met andere brandstoffen te stoken en wat daarvan de invloed kan zijn op milieubelasting en rendabiliteit. 
CE Delft heeft een globale analyse uitgevoerd op basis van eigen expertise en openbare stukken. De gepresenteerde cijfers betreffen in lijn daarmee steeds een indicatie van de mogelijkheden zonder een waardeoordeel van de zijde van CE Delft.

Auteurs CE

Harry Croezen
Frans Rooijers

Delft, oktober 2011

Notitie

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32