6 stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Warmtevraag, elektriciteit, personenvervoer en materialen

De technieken om het energiegebruik in de gebouwde omgeving klimaatneutraal te maken bestaan al. Voor een deel gaat het om het verlagen van de vraag naar warmte en kracht/licht en hergebruik van materialen, maar voor het grootste deel gaat het om gebruik van hernieuwbare energiebronnen om warmte/elektriciteit mee te maken. Die technieken bestaan, maar zijn duurder dan de huidige fossiele brandstoffen, enerzijds omdat bij gebruik van fossiele brandstoffen niet alle kosten (vervuiling) worden toegerekend, anderzijds omdat hernieuwbare bronnen nog onvoldoende zijn ontwikkeld.
Technisch is het geen probleem om de CO2-emissie tot nihil terug te brengen, het brengt echter kosten en ongemak met zich mee, die ervoor zorgen dat dat niet vanzelf gebeurt. Een gebouwde omgeving met een fors lagere CO2-emissie ontstaat dus niet vanzelf, laat staan als de gebouwde omgeving volledig klimaatneutraal moet worden.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, december 2015

6 stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30