2030 goals and scenarios
Sander de Bruyn, IPO Vredenburg, Utrecht, 2 december 2013
Environmental performance of LNG for different modes

Bettina Kampman, Small scale LNG Conference, Amsterdam, 11 december 2013
Energie-efficiënte nieuwbouw datacenters
Maarten Afman, Congres van DatacenterDynamics Converged Congres & Expo, Amsterdam, 26 november 2013
MKBA gewogen: voor- en nadelen
Martijn Blom, Milieutafel, Den Haag, 13 november 2013
Masterclass fiscale vergroening. De praktijk
Martijn Blom, Masterclass Vergroening van de belastingen, Den Haag, 14 oktober 2013
Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto's. Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort
Huib van Essen, Ecomobiel, Rotterdam, 8 en 9 oktober 2013
De toekomst van de netten. Speelveld, energieneutrale wijk, rol van smart grids
Cor Leguijt, presentatie Kivi-Niria, 8 oktober 2013
Carbon debt in NTA 8080? Kan en moet het ‘carbon debt concept’ worden geïntegreerd in de NTA 8080?
Harry Croezen, Expertbijeenkomst op het gebied van carbon debt in het kader van de actualisering van het NTA 8080 certificeringsschema voor duurzame biomassa, NEN, Delft, 11 september 2013
De biobased-economy, wat is het en wat kan het betekenen voor natuur en milieu?
Marit van Lieshout, Milieutafel 10 september 2013
Backcasting en monitoring
Cor Leguijt, werkconferentie Energiek Zoetermeer, 11 juni 2013
Natural cork closures - a stopper on CO2 emissions?  
Harry Croezen, 4 juni 2013, tijdens het World Congress of Vine and Wine, June 2nd-7th 2013, Bucharest  
The economics of airport expansion
Jasper Faber & Martine Smit, 22 april 2013
The need for structural reforms for carbon leakage and free allocation in the EU ETS. A quantitative assessment
Sander de Bruyn, European Climate Foundation, Brussel, 9 april 2013
Financial inventives in environmental policy making
Sander de Bruyn, Environmental Economics Seminar, IVM, 26 maart 2013
Bouwen, Banen en Betaalbare energie in Noord-Nederland. Effecten van energiebesparing bij woningen in Noord-Nederland
Frans Rooijers, Festival Groen Drenthe, 22 maart 2013
Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen
Martine Smit en Martijn Blom, Breskens, 20 maart 2013
CO2-calculatie in de logistieke keten. Multimodaal emissies in kaart brengen
Eelco den Boer heeft op 20 maart tijdens het seminar Markt en milieu van het Platform Schone Scheepvaart een presentatie gegeven over het berekenen van CO2-emissies in logistieke ketens. Hij heeft enkele tools die door CE Delft onwikkeld zijn geillustreerd en zijn visie gegeven op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader voor logistieke tools, om de transparantie en bruikbaarheid van tools te vergroten.
Efficiëntere logistiek: kansen benutten
Huib van Essen, presentatie over logistiek voor SER Mobiliteitstafel, LEF Utrecht, 8 maart 2013
Slimme netten voor fossiele centrales
Frans Rooijers, Slimme Energie Infrastructuur 2013, Breukelen, 6 maart 2013
Minder emissies, betere bereikbaarheid
Huib van Essen, Haags Milieucentrum, 26 februari 2013
Sustainable alternatives to land-based biofuels 
Bettina Kampman, Greenpeace Brussels, 28 januari 2013
Integrated urban transport plans and cohesion policy
Wolfgang Schade, Bettina Kampman, Stefan Klug, Presentation to the European Parliament, 24 januari 2013
PM10 in verkeer: beleid, emissies, waardering & maatregelen 
Eelco den Boer, KIVI NIRIA, 17 januari 2013
 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14