Onafhankelijke denktank met durf

CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Wij zijn goed ingevoerd in de inhoudelijke thema's en de relevante beleidsnetwerken van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Kenmerken van onze oplossingen zijn: beleidsmatig haalbaar, technisch onderbouwd, economisch verstandig, maar ook maatschappelijk rechtvaardig. Onze resultaten worden bij voorkeur openbaar gemaakt, want wij willen onze kennis en inzichten graag delen.

Praktijkgericht

Elk project is praktijkgericht. De circa 40 gespecialiseerde ingenieurs, economen en milieukundigen willen namelijk graag dat hun werk werkelijk resulteert in verandering. Dat vereist professionaliteit, creativiteit én de durf om problemen onorthodox te benaderen. De toewijding en inzet om echt resultaat te boeken is hoog.

CE Delft is opgericht in 1978, ontvangt geen subsidies en heeft geen winstoogmerk. Een breed scala aan opdrachtgevers (overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zowel Nederlandse als internationale) weet de weg naar CE Delft te vinden. Ze onderkennen de deskundigheid en ervaring, en waarderen onze onafhankelijke opstelling.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32