Modellen van energie

Ministerie, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven hebben behoefte om grip te krijgen op de energietransitie voor de beslissingen die ze moeten maken op weg naar een CO2-neutrale samenleving. Die transitieopgave is complex en er zijn er vele factoren die hierop van invloed zijn. CE Delft ontwikkelt en gebruikt modellen om scenario's te onderbouwen en van de juiste gegevens te voorzien. Die rekenmodellen bieden ondersteuning in het beslissingsproces naar een duurzaam energiesysteem. Ze leveren een betere onderbouwing over de te volgen koers en de te nemen beslissingen.

Opwek TransportToepassingen

   |_____________________________handel___________________________|

Modellen van energie gaan over de opwekking, het transport en toepassingen van energie.

Opwek en handel:
  • PowerFlex: Voorspellend model elektriciteitsprijzen. (spotmarkt en onbalansmarkt).
  • Integrale kosten–model (“LCOE-model”).
Transport van energie en energie toepassing :
  • CEGRID: Impact op elektriciteitsnet van scenario’s energievoorziening.
  • CEGOIA: Op buurtniveau meest kosteneffectieve routes naar klimaatneutrale gebouwde omgeving.
  • CELINE: Behoefte laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
Hele energiesysteem:
  • EnergieConversieModel: Scenario's energievraag naar 2050 (transport, hoge- en  lagetemperatuur warmte, licht, apparaten.
Decentraal:
  • Prosumers and energy citizens Het model laat zien wat de mogelijke bijdrage is van prosumers (zowel consument als producent) aan de opwekking van decentrale hernieuwbare energie en flexibiliteit. 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32