Logo CE Delft

Artikelen & columns

Medewerkers van CE Delft publiceren met enige regelmaat in dagbladen en tijdschriften. Hieronder vindt u de artikelen, op datum, die geschreven zijn door medewerkers van CE Delft.
 

2017

Risico's energiemarkt moeten helder en kleiner
Column Frans Rooijers, Energiepodium, 13 juli 2017
De polder heeft van energie een planeconomie gemaakt
Column Frans Rooijers, Energiepodium 4 mei 2017
Wordt energie gratis?
Column Frans Rooijers, Energiepodium 21 maart 2017
Toekomstbestendige salderingsregeling

Frans Rooijers in Energie+, 13 maart 2017
Evaluatie van de SDE+

Martijn Blom (CE Delft) en Bert Hof (SEO Economisch Onderzoek), Nieuwsbrief Milieu & Economie, 17 februari 2017
Gasvrij!? 'Verplicht vervangen van aardgas door groen gas is beste transitiemiddel
'
Column Frans Rooijers in Magasine Gasunie, 1 maart 2017