Grondstofketens

Bedrijven gebruiken grondstoffen en energie om producten te maken die over de hele wereld verhandeld worden. Na gebruik worden deze producten hergebruikt, gerecycled of als afval verwerkt.  Wij analyseren de milieu-effecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpen om deze milieubelasting stap voor stap te verlagen. Hiervoor gebruiken we de techniek van Levenscyclusanalyses van grondstoffen en producten uit sectoren zoals de metaal- en kunststofsector, de textiel-, de chemie-, de bouw-, de afval- en de verpakkingssector.

Vanuit de Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO-netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik.


Regelmatig maken we gebruik van het concept circulaire economie om te komen tot flinke milieuverbeteringen.  Daarnaast kijken we met de economen binnen CE Delft naar de afhankelijkheid en kosten van grondstoffen. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan de grondstoffenvisie van de Nederlandse overheid.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons thema zijn ook de verpakkingen van producten. Voor veel producten zijn er verschillende verpakkingen mogelijk en CE Delft heeft uitgebreide ervaring om verpakkingen milieukundig te vergelijken. Daarbij houden we ook nadrukkelijk rekening met recycling van verpakkingen en de trend in heel Europa om steeds meer verpakkingssoorten te gaan recyclen. We zijn nauw betrokken bij de bepaling van de impacts van statiegeld.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Met onze analyse geven antwoorden op vragen als:
“Hoe scoort mijn product milieukundig in vergelijking met concurrenten? Hoe kan ik mijn product verbeteren? Waar zitten de grootste milieuproblemen in onze branche? Welke grondstoffen in mijn product geven de grootste milieueffecten en zullen het eerst schaars worden?”

Daarnaast begeleiden wij brainstorms voor verbeterplannen en denken we mee hoe overheidsregelgeving kan worden aangepast om duurzaamheid meer kans te geven. De kracht van CE Delft op dit thema is: 

  • een goede reputatie in een aantal belangrijke grondstofsectoren (afval, metaal, bouw, kunststof, chemie)
  • zowel milieukundige als economische benadering van grondstoffen/materialen mogelijk
  • combinatie van LCA- en sectorkennis

Ketenmanagement steeds belangrijker voor bedrijven

Ketenmanagement neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen bedrijfsmanagement en beleid. Verpakkingen en biobrandstoffen zijn dossiers waarin ketenmanagement inmiddels een hoofdrol speelt, maar ook in het afval- en materialenbeleid en in de voedselindustrie kijkt men steeds meer naar complete ketens en kringlopen.

Circulaire economie

Het concept circulaire economie richt zich op het in korte kringlopen houden van producten en materialen. CE Delft is bij uitstek in staat  om milieu-analyses te doen naar recycling en hergebruik van producten en grondstoffen om daarmee de meest kansrijke opties binnen de circulaire economie te selecteren. We maken daarbij gebruik van de meest recente inzichten om recycling en hergebruik goed mee te nemen in LCA-studies (de recycled content, end-of-life of 50/50% benadering).

Opdrachtgevers

Ministerie van Economische Zaken,  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), industriële sectoren als de bouw (Bouwend Nederland, Cement & Betoncentrum), kunststoffen, staal, aluminium, papier, zuivel (nationaal en internationaal), afvalbedrijven (SITA, Twence, Attero) en maatschappelijke organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert BergsmaTweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30