Duurzame steden

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energiebeleid, mobiliteitsbeleid en klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En wat de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten rekening houdend met  de maatschappelijke kosten en baten, en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.

Nieuwsbrief najaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2017

Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun verkeer- , afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Speerpunten van ons werk binnen duurzame steden:

  • Stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren
  • Afval en grondstoffen (circulaire economie)
  • Stedelijke mobiliteit (personenvervoer & stadslogistiek)
  • Financiële instrumenten en duurzame businesscases

CEGOIA, inzicht in warmtekosten

Wat kost de aanleg van een warmtenet in deze buurt? Naar welk energielabel moeten we hierbij isoleren? In welke buurten liggen de grootste kansen voor warmtepompen? Wat betekent dit voor mijn gemeente of voor heel Nederland?

Het CEGOIA-model geeft antwoord op dit type vragen. Het helpt overheden, woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerders bij het maken van keuzes in de warmtetransitie.

Uw contactpersoon

Voor een gesprek over de rol die CE Delft binnen uw gemeente kan spelen
kunt u contact opnemen met 
Benno Schepers.

Opdrachtgevers

Gemeenten: Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen, Zaanstad, Helmond, Den Haag, Arnhem, Maastricht, Culemborg, Tiel
Provincies: Overijssel, Limburg, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland, Drenthe, Parkstad Limburg
Netbeheerders en energiebedrijven: Alliander, Alliander DGO, Stedin, Enexis, GasTerra, Gasunie, Eneco

Ook interessant

Bezoekers aan deze pagina klikten ook naar informatie over:
Elektrisch Vervoer
Duurzame stedelijke mobiliteit
Warmtevraag en -productie
Aardgas, groen gas
Duurzame Bedrijventerreinen, Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)
Duurzaam inkopen

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30