Duurzaam inkopen: effectieve reductie milieu-impact

Een belangrijk deel van de milieu-impact van overheden hangt samen met de inkoop van producten en diensten. Denk aan de inkoop van producten voor grond-, weg- en waterbouw als asfalt, beton en hout. Duurzaam inkoopbeleid is een van de meest directe instrumenten om de eigen milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd innovatieve en duurzame ontwikkeling bij marktpartijen te stimuleren. In de praktijk is goed duurzaam inkopen nog een lastige klus. CE Delft helpt overheden hierbij.

CEDIS-inkoopscan

Hoe kan een gemeente de ‘carbon footprint’ verminderen door een duurzaam inkoopbeleid? En welke handzame informatie is er beschikbaar om de wethouder en de raadsleden daarover te informeren? Allemaal actuele vragen nu het voor overheden sinds 1 januari 2015 verplicht is om 100% duurzaam in te kopen. Om op een snelle, goedkope en efficiënte manier inzicht te krijgen in de klimaatimpact van uw overheidsorganisaties heeft milieuadviesbureau CE Delft een inkoopscan voor gemeenten ontwikkeld, de CEDIS-inkoopscan genaamd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het CEDIS-team; Marijn Bijleveld en Nanda Naber 
 

 

Aanbestedingscriteria facilitair

In opdracht van Pianoo heeft CE Delft de aanbestedingscriteria voor het facilitaire domein geactualiseerd. De 28 criteria die overheden kunnen hanteren staan op de website van Pianoo.

Milieu-impact inkoop Den Haag

Voor de Gemeente Den Haag heeft CE Delft de inkoopcheck uitgevoerd. Hierbij bleek dat de bouw- en de grond-, weg- en waterbouw veruit de grootste CO2-footprint heeft, ook bij de inkoop van elektriciteit bleek er op dit punt nog veel te winnen. Verder verdienen voedsel en papier speciale aandacht vanwege de biodiversiteitseffecten die bij de productie kunnen optreden.

“CE Delft heeft geweldig meegedacht en een goede analyses gemaakt.” Frank Biesta, Gemeente Den Haag.

Workshop duurzaam inkopen nieuwe stijl

In de workshop 'Duurzaam inkopen nieuwe stijl' wordt met de verschillende betrokkenen binnen uw gemeente een aanpak ontwikkeld voor aanbesteding via EMVI i.p.v. aanbesteding op basis van de laagste prijs. Ervaring in Den Haag en de Stadsregio Rotterdam heeft ons geleerd dat dit nieuwe inzichten oplevert.

Groene stroom

Het aanbod aan groenestroomproducten is groot en de verschillen in duurzaamheid ook. CE Delft heeft de producten van de verschillende aanbieders onderzocht. Een aantal aanbieders springt eruit omdat ze consequent duurzame producten aanbieden en ook actief investeren in duurzame energie. Deze aanbieders hebben ook de steun van NGO's. U kunt als gemeente echter niet zomaar kiezen voor deze producten, want er zijn aanbestedingsregels. We adviseren u graag over de optimale balans tussen betaalbaarheid en echt duurzame stroomrichting en de inrichting van uw aanbesteding. Zie ook Stroomproducten in kaart grootzakelijke markt.

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Bij EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) gaat het er om gunningscriteria zo te formuleren dat aanbieders de mogelijkheid hebben om zich behalve op prijs ook op kwaliteit te onderscheiden. Deze aanpak biedt mogelijkheden om de milieu-impact en ook de totale kosten over de levensduur van een project (TCO) sterk te verlagen. Zeker bij grote projecten waar vooraf een Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (MKBA) is uitgevoerd. In die gevallen kunnen al de aspecten die bij de MKBA van belang bleken integraal opgenomen worden in de gunningscriteria van de aanbesteding. We gaan graag met u het gesprek aan over de mogelijkheden die deze werkwijze biedt.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30