Denktank 'Grondstoffen uit reststromen'

In 2017 is een groep van afvalverwerkingsbedrijven, gemeenten en kennisinstellingen onder leiding van CE Delft regelmatig bijeen gekomen voor een denk- en discussieproces over ‘Grondstoffen uit reststromen’. Het doel is om het denken te verdiepen en de effecten van technische en beleidsmatige ontwikkelingen in te schatten.

De focus van de denktank ‘Grondstoffen uit reststromen’ ligt op ontwikkelingen in de gehele keten, van product naar afval, naar verwerking en opnieuw naar product. De zichtperiode is 2020-2030. De uitdaging die deze denktank zichzelf heeft gesteld is om meer inzicht te krijgen in de volgende hoofdvragen:

  • Welke technieken kunnen de reststromenmarkt wezenlijk beïnvloeden?
  • Hoe is de optimale balans tussen energieproductie en hergebruik grondstoffen in de toekomst?
  • Oftewel, waar ligt de grens aan het hergebruik van grondstoffen?
  • Wat betekent dit voor de overheid, op welke wijze kan de overheid deze ontwikkelingen faciliteren en stimuleren?
  • Moet de markt worden geprikkeld en op zoek naar de goedkoopste oplossingen binnen de overheidsgrenzen of wil de overheid meer invloed hebben op de keuzes?
  • Welke rollen zijn er nodig in een goed werkende reststromenmarkt en welke partijen kunnen/willen die rol vervullen?
  • Op welke wijze moet de reststromenmarkt worden aangepast om maatschappelijk acceptabel zijn taken te kunnen uitvoeren?

De antwoorden op deze vragen verschillen per materiaalstroom.
De denktank heeft geleid tot meer kennis en nieuwe inzichten bij de deelnemers.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Frans Rooijers of Lonneke de Graaff.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14