CEGOIA: inzicht in warmtekosten

Het CEGOIA-model berekent de kosten van duurzame warmteopties. Hiermee brengt CE Delft advies uit over de ontwikkeling van het energievraagstuk, zowel op buurtniveau als landelijk. Het helpt de (lokale) overheid, de netbeheerder en het energiebedrijf een stap verder op weg naar een klimaatneutrale warmtevoorziening.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Gemeente

Provincie of regio

Netbeheerder

Energiebedrijf

Wat is CEGOIA?

CEGOIA berekent de kosten van duurzame warmteopties over de hele keten: productie, distributie, besparing en consumptie. De berekenen worden gemaakt op buurtniveau, waarbij de vele kenmerken van elke buurt worden meegenomen. Denk aan het huidige isolatieniveau, de dichtheid van de bebouwing en het type bebouwing. Daarnaast worden de technische mogelijkheden per buurt meegenomen, zoals de afstand tot een restwarmtebron en de potentie aan geothermie of warmte-koudeopslag (WKO). CEGOIA berekent welke energievoorziening in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) de laagste kosten heeft, nu en in de toekomst.

Waarom CEGOIA?

De CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving moet de komende decennia fors omlaag en het aandeel hernieuwbare energie gaat fors omhoog. Een complexe transitie vol kansen en belemmeringen. Het CEGOIA-model is door CE Delft ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in de mogelijke ontwikkeling van het energievraagstuk in de gebouwde omgeving en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren.

Mogelijkheden met CEGOIA

CE Delft adviseert over de ontwikkeling van de warmtevoorziening. Gemeenten, regio’s en provincies kunnen dit gebruiken voor hun warmteplannen en als onderdeel van de omgevingsvisie. Voor netbeheerders en energiebedrijven geeft het inzicht in de ontwikkeling van de energieverbruik en daarmee ook de ontwikkelingen van het energienetwerk. Het CEGOIA-model is in beheer bij CE Delft, maar er is nu ook een webtool ontwikkeld. Hiermee kan de gebruiker zelf verschillende scenario’s doorrekenen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de warmtevoorziening in haar gemeente of regio.

CEGOIA geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke warmteopties zijn er?
  • In welke buurt is welke warmteoptie het beste?
  • In welke buurt kan ik het beste beginnen?
  • Wat zijn de investeringskosten per buurt?
  • Welke partijen zijn nodig voor de realisatie?
  • Welke stappen kunnen wij nu gaan zetten?

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benno Schepers
 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30