Logo CE Delft

Emissiescan Logistiek

Treinen, schepen en wegvoertuigen leveren een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Dat goederenvervoer naast positieve gevolgen voor de economie ook negatieve effecten op het milieu heeft is voor iedereen duidelijk. Maar hoe groot zijn deze effecten nu eigenlijk? Welke emissies horen bij uw logistieke activiteiten? En nog belangrijker wat kunt u er aan doen, wat is het effect van maatregelen als modal shift en logistieke optimalisatie? De Emissiescan Logistiek is een handige tool voor het inventariseren van emissies, die aansluit kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Wat doet de emissiescan voor mijn bedrijf?

De Emissiescan Logistiek is een rekentool die op basis van gegevens over uw logistieke activiteiten (km’s, brandstofgebruik, belading, etc.) berekent wat de CO2, NOX, SO2 en fijn stofemissies zijn van uw transport. Het doel van deze tool is het geven van inzicht in de emissies van uw transport en de invloed die bepaalde parameters daarop hebben. Voorbeelden van zaken die met behulp van de Emissiescan Logistiek kunt onderzoeken zijn: 

  • Wat zijn mijn jaarlijkse emissies?
  • Hoe ontwikkelen zich deze in de tijd?
  • Wat is de uitstoot per eenheid transport en hoe ontwikkelt deze zich?
  • Wat is het potentieel van zendingen bundelen en inzet van alternatieve modaliteiten?
  • Wat is het effect van investeren in schone vrachtauto’s

De Emissiescan Logistiek is vrij beschikbaar, indien nodig willen wij u uiteraard graag adviseren over de toepassing van dit instrument binnen uw bedrijf.


Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco den Boer