Logo CE Delft

Duurzame steden

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energie-, klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En er leven vragen over de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten, de maatschappelijke kosten en baten en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.


Wat kan CE Delft voor u betekenen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Speerpunten van ons werk binnen duurzame steden:
  • Stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren
  • Afval en grondstoffen (circulaire economie)
  • Stedelijk vervoer (personenvervoer & stadslogistiek)
  • Financiële instrumenten en duurzame businesscases
Duurzame steden bestaat uit een team van deskundige CE'ers die vanuit verschillende disciplines adviseren en onderzoeken.
naar boven

Uw contactpersoon

Voor een gesprek over de rol die CE Delft binnen uw gemeente kan spelen 
kunt u contact opnemen met Benno Schepers.
 

naar boven