Logo CE Delft

CEDIS-inkoopscan

Hoe kan uw gemeente haar 'carbon footprint' verminderen door een duurzaam inkoopbeleid? En welke handzame informatie is er beschikbaar om de wethouder en de raadsleden daarover te informeren? Allemaal actuele vragen nu het voor overheden sinds 1 januari 2015 verplicht is om 100% duurzaam in te kopen. Om op een snelle, goedkope en efficiënte manier inzicht te krijgen in de carbon footprint heeft milieuadviesbureau CE Delft een CO2-inkoopscan voor gemeenten ontwikkeld, de CEDIS-inkoopscan genaamd.

Hoe kan een gemeente de CEDIS-inkoopscan gebruiken?
U download het CEDIS-invulblad. Hierop vult u basisgegevens in die relevant zijn voor de carbon footprint, zoals de bouw, energie-inkoop, afval, kantoorbenodigdheden en transport. Op basis van algemene milieugegevens wordt de carbon footprint  berekend.

Deze berekening kost 1.815 euro (incl. BTW). U ontvangt van ons een PDF-bestand met daarin de resultaten, op een aansprekende manier gepresenteerd.


Daarnaast krijgt u een korte bespreking van de resultaten, wat meer duiding geeft aan de resultaten. Met de resultaten krijgt de gemeente inzicht in waar de grote verduurzamingsstappen zijn te behalen. Ook kunnen overzichtelijke uitkomsten discussies over klimaatbeleid ondersteunen.

Per categorie kan de CEDIS-inkoopscan ook gedetailleerde informatie berekenen, als daarvoor gegevens worden aangeleverd, bijvoorbeeld over de bijdrage aan de footprint van de verschillende brandstoffen van het gemeentelijk wagenpark.

Aan de slag!
Download het CEDIS-invulblad. Het verplicht u tot niets. Pas als wij het ingevulde invulblad ontvangen zullen wij de CEDIS-inkoopscan uitvoeren en brengen we 1.815 euro (incl. BTW) in rekening.

Het CEDIS-team

U kunt contact opnemen met het CEDIS-team (Marijn Bijleveld en Nanda Naber) met al uw vragen en:

  • toelichting bij de CEDIS-inkoopscan en het invullen ervan;
  • het geven van feedback over de CEDIS-inkoopscan
  • informatie over uitgebreidere milieuanalyses (zie ook hieronder op deze pagina).